Sen sijaan, että myyntityössä keskitämme kaiken energian ja huomion siihen miten saamme asiakkaan ostamaan -meidän tulisi enemmän kuunnella ja ymmärtää mikä estää asiakasta ostamasta.

Kuvastaako suojuoksu teidän myyntiä ja tavoitteista puhuminenkin aiheuttaa allergisia reaktioita? Tuntuuko lähes mahdottomalta saada asiakkaiden huomio ja herättää kiinnostusta? Stressaako asiakkaiden ostopäätösten odottelu ja pitkät myyntiajat?

Menesty mielelläsi myyntivalmennukset sopivat niin aloitteleville kuin kokeneille yrityksille ja myynnin ammattilaisille. Niille joilla on halua kehittää myynti seuraavalle, tavoitteet saavuttavalle tasolle.

Myyntityö on lopulta asiakkaan ostamiseen opettamista ja ostopäätökseen
johdattamista -ilman fyysistä ja henkistä väkivaltaa.

Valmennusohjelman sisältö:

  • 4 tai 8 viikon valmennusohjelma
  • Valmennuskertoja 1 – 2 viikossa
  • Valmennuskerran kesto 60 – 120 minuuttia
  • Alkukartoitus ennakkotehtävänä
  • Räätälöity valmennusohjelma alkukartoituksen ja yrityksen tilanteen sekä tavoitteiden mukaisesti
  • Viikoittaiset oivalluttavat ja myyntityötä aktivoivat tehtävät
  • Kehitys- ja palautekysely
  • Toteutus vuorovaikutteisena etävalmennuksena teams tai zoom alustalla
  • Menesty mielelläsi opas/työkirja menestyvään myyntityöhön

Menestyvässä myyntityössä ei kilpailla paremmuudesta vaan keskitytään erottuvuuteen ja sopivuuteen. Suuri osa asiakkaista ei näe mitään merkityksellistä eroa eri palveluntarjoajien ja tuotteiden välillä, joten luovuus, rohkeus ja vuorovaikutustaidot määräävät pelin suunnan.

Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää myyntityötä tekevien henkilöiden itseohjautuvuutta, tavoitteellisuutta, myynti- ja vuorovaikutustaitoja, toiminta- ja suorituskykyä sekä oman mielen ja asiakkaan ostopäätöksen tekemisen ymmärrystä.

Koska myyntityö on vaikuttamista asiakkaan mieleen, tulisi meidän ymmärtää miksi asiakas on ostamassa ja mitkä motiivit vaikuttavat ostopäätökseen. Entä mitkä asiat mahdollisesti estävät asiakasta ostamasta? Lopulta se mitä asiakkaat haluavat ostaa, ei useinkaan kohtaa sen kanssa, mitä he tarvitsevat saadakseen sen miksi ovat ostamassa.

Ihminen tekee ostopäätöksen loogisen analysoinnin vaikuttamana tunneperäisesti. Kuinka vahvistamme tuota tunnetta ja miten antaa tukea asiakkaalle ostopäätöksen tekemisessä, jotta asiakas ei jää päätöksenteon kanssa yksin.  

Kehittyminen vaatii muutosta, jonka esteenä on usein meidän oman mielen esteet -asenne, pelot, uskomukset ja olettamukset sekä opitut toimintamallit.  Onneksi esteet ovat tehty ylitettäviksi ja oman mielen rajat rikottaviksi. 

Tässä valmennuksessa teemme tämän kaiken turvallisessa ympäristössä.

Yhteydenotto on pieni askel sinulle, mutta suuri harppaus sinun ja yrityksenne myynnille.