Miksi pidämme unelmiamme ja haaveitamme liian suurilta saavuttaa tai mahdottomilta toteuttaa?
Lopulta ne ovat vain ensimmäistä askeltasi odottavia tavoitteita.

Mites teillä? Näkyykö, tuoksuuko ja maistuuko motivaation puute, epäselvät tavoitteet tai pirun huono asenne yrityksen toiminta- ja suorituskyvyn rajoittajana? Kuuluuko puheissa enemmän “pitää ja täytyy” kuin “haluan”?

Riittäkö rohkeutta unelmoida ja asettaa tarpeeksi haastavia tavoitteita? Onko motivaatio jatkuvalla siestalla ja asenne enemmän työssä käymisen, ei tekemisen tasolla? Tuntuuko, että tyydytte mieluummin odottelemaan mahdollisuuksien eteen tulemista ja ihmeiden tapahtumista?

Jos et uskalla unelmoida ja sanoa ääneen mitä sinä haluat, niin ympäriltäsi löytyy aina ihmisiä, jotka kertovat mitä sinun täytyy haluta ja mistä sinun pitäisi unelmoida. Se on ok, jos sinua eniten motivoi muiden miellyttäminen.

Motivaatio- & tavoitepajan sisältö:

  • 3-6 viikon valmennusohjelma
  • 90 minuutin tavoitepaja 1-2 kertaa viikossa
  • Alkukartoitus ennakkotehtävänä
  • Räätälöity valmennusohjelma alkukartoituksen mukaan
  • Viikoittaiset ajatuksia herättävät, oivalluttavat sekä motivaatiota ja asennetta kehittävät tehtävät
  • Kehitys- ja palautekysely
  • Toteutus vuorovaikutteisena etävalmennuksena teams tai zoom alustalla
  • Menesty mielelläsi opas/työkirja tavoitteiden asettamiseen ja motivoitumiseen

Ilman tavoitteellista ajattelu- ja toimintatapaa on vaikeaa motivoitua sekä itsensä kehittäminen on erittäin haasteellista. Tavoitteellisuus, motivoituminen ja menestyminen linkittyvät kaikki suoraan toisiinsa.

Menestyvän mielen motivaatio- ja tavoitepajassa tavoitteena on saada osallistujat oivaltamaan mitä oikeasti haluavat saavuttaa, mikä heitä motivoi tekemään tavoitteiden eteen töitä ja mikä heitä on aiemmin estänyt sitä tekemästä.

Usein syyt löytyvät ihmisten omien kokemuksien luomista olettamuksista, peloista, asenteista, toimintatavoista, yrityksen sisäisestä kulttuurista sekä opitusta tavasta ajatella. Nämä asiat syövät ihmisen ammatillista itsetuntoa sekä heikentävät suorituskykyä, sitoutumista ja työssä jaksamista.

Tavoitepajassa keskitymme omaehtoiseen motivoitumiseen ja tavoitteiden kirkastamiseen. Miten ja mistä löytää sisältä kumpuavan “minä haluan” motivaation – ulkoisen “minun pitää ja täytyy” tilalle.

Hyvä motivaatio, asenne ja tavoitteellisuus ovat mahdollistava voima, j0nka avulla jaksamme ja uskallamme vaikka välillä väsyneinäkin ponnistelemaan omia ja yrityksen tavoitteita kohti.

Muutos vaatii tahtoa, aikaa ja sitoutumista, mutta yhteyden ottaminen ja avun pyytäminen on ensimmäinen suuri askel sitä kohti.